PN-EN 123200:2002 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Specyfikacja grupowa -- Płytki drukowane jedno i dwustronne z otworami metalizowanymi

Zakres

Niniejszy dokument jest specyfikacją grupową (SS) dotyczącą jedno i dwustronnych płytek drukowanych z otworami metalizowanymi, niezależnie od metody wytwarzania, gotowych do montażu podzespołów. Określono parametry oceniane i metody pomiarów stosowane do badania uznania zdolności i kontroli zgodności jakości (kontrola partii za partią i okresowa)

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 123200:2002 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja grupowa -- Płytki drukowane jedno i dwustronne z otworami metalizowanymi
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 24-11-2016
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 123200:1992 [IDT], EN 123200:1992/A1:1995 [IDT]
ICS 31.180