PN-EN 12312-3:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 3: Pojazdy z przenośnikami taśmowymi

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania techniczne mające na celu zminimalizowanie zagrożeń wymienionych w Rozdziale 4, które mogą pojawiać się podczas oddawania do eksploatacji, pracy i konserwacji pojazdów z przenośnikami taśmowymi, użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem użytkowania nieprawidłowego dającego się przewidzieć przez wytwórcę, gdy czynności te są przeprowadzane zgodnie ze specyfikacjami podanymi przez wytwórcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. Uwzględniono również niektóre wymagania uznane za zasadnicze przez właściwe instytucje, wytwórców statków powietrznych oraz urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej (GSE), jak również przez linie lotnicze i przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą naziemną.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do:
a) samojezdnych pojazdów z przenośnikami taśmowymi z pomieszczeniem kierowcy lub bez pomieszczenia kierowcy,
b) samojezdnych pojazdów z przenośnikami taśmowymi wyposażonych w skrzynię ładunkową,
c) holowanych pojazdów z przenośnikami taśmowymi,
przeznaczonych do użytkowania w celu ręcznego załadunku/rozładunku statków powietrznych.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do żadnych przedłużeń lub dodatkowych zabezpieczeń pojazdów z przenośnikami taśmowymi wprowadzanych do przedziału towarowego statku powietrznego w celu ułatwienia jego załadunku i rozładunku („systemy ładowania masowego statków powietrznych”, ABLS). Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do układów pneumatycznych oraz bezprzewodowych systemów zdalnego sterowania. Niniejsza część EN 12312 nie ma zastosowania do pojazdów z przenośnikami taśmowymi, które zostały wyprodukowane przed datą publikacji niniejszej Normy Europejskiej przez CEN. Niniejsza część EN 12312 stosowana łącznie z EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 i EN 1915-4 zapewnia wymagania dotyczące pojazdów z przenośnikami taśmowymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12312-3:2017-03 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 3: Pojazdy z przenośnikami taśmowymi
Data publikacji 05-10-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 12312-3:2017 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 12312-3+A1:2010 - wersja polska
ICS 49.100