PN-EN 12309-5:2015-04 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 5: Wymagania

Zakres

1.1 Zakres EN 12309
Urządzenia objęte niniejszą normą stanowią pojedyncze urządzenia lub kombinację z:
- zasilaną gazem sorpcyjną chłodziarką;
- zasilanym gazem sorpcyjnym chłodziarko-ogrzewaczem;
- zasilaną gazem sorpcyjną pompą ciepła.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń zaprojektowanych do stosowania w celu ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń z odzyskiem ciepła lub bez tego odzysku.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń mających systemy spalinowe typu B i typu C (zgodnie
z CEN/TR 1749) i urządzeń zaprojektowanych do instalowania na zewnątrz. EN 12309 nie dotyczy klimatyzatorów, lecz tylko urządzeń, które mają:
- zintegrowane palniki sterowane w pełni automatycznymi systemami sterowania palnikiem;
- zamknięty system układu czynnika chłodniczego, w którym czynnik chłodniczy nie ma bezpośredniego kontaktu z chłodzoną lub grzaną wodą lub powietrzem;
- środki mechaniczne wspomagające transport powietrza do spalania i/lub spalin.
Powyższe urządzenia mogą mieć jedną lub więcej funkcji pierwotnych lub wtórnych (np. odzysk ciepła - patrz definicje w EN 12309-1:2014).
W przypadku jednostek składanych (zawierających kilka części), niniejsza Norma Europejska dotyczy tylko takich, które są zaprojektowane i dostarczane jako kompletny zestaw.
Urządzenia mające skraplacz chłodzony powietrzem i odparowującą zewnętrzną dodatkową wodą nie są objęte EN 12309.
Instalacje stosowane w przemysłowych procesach grzewczych i/lub chłodniczych nie wchodzą w zakres
EN 12309.
Zaleca się, aby wszystkie symbole zawarte w niniejszym tekście były stosowane niezależnie od użytego języka.
1.2 Zakres niniejszej Części 5 EN 12309
W niniejszej części EN 12309 określono wymagania dla urządzeń sorpcyjnych do grzania i/lub chłodzenia opalanych gazem o obciążeniu cieplnym liczonym z wartości opałowej nieprzekraczającym 70 kW.
Niniejsza część EN 12309 w szczególności dotyczy wymagań odnośnie do deklarowania wydajności
i efektywności energetycznej.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12309-5:2015-04 - wersja polska
Tytuł Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 5: Wymagania
Data publikacji 10-07-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 12309-5:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12309-2:2002 - wersja angielska
ICS 27.080, 91.140.30