PN-EN 123000:2002 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Specyfikacja wspólna -- Płytki drukowane

Zakres

Zdefiniowano system i procedury uznania producentów i produktów oraz określono reguły dotyczące przygotowania specyfikacji dotyczących płytek drukowanych. Dotyczy płytek drukowanych niezależnie od metody wytwarzania, gotowych do montażu podzespołów

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 123000:2002 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja wspólna -- Płytki drukowane
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 25-04-2016
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 123000:1991 [IDT], EN 123000:1991/A2:1996 [IDT], EN 123000:1991/A1:1995 [IDT]
ICS 31.180