PN-EN 12285-3:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Zbiorniki stalowe wytwarzane fabrycznie -- Część 3: Poziome cylindryczne zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe do podziemnego magazynowania cieczy palnych i niepalnych zanieczyszczających wodę, służących do ogrzewania i chłodzenia budynków

Zakres

W niniejszym dokumencie określono charakterystyki wyrobu i metody badań/oceny dla wytwarzanych fabrycznie cylindrycznych, poziomych zbiorników stalowych, jednopłaszczowych (typ S) i dwupłaszczowych (typ D) przeznaczonych do podziemnego magazynowania cieczy zanieczyszczających wodę (zarówno palnych jak i niepalnych), wykorzystywanych specjalnie do przechowywania i/lub dostarczania paliwa do systemów ogrzewania/chłodzenia budynków oraz ciepłej lub zimnej wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi, w warunkach normalnej temperatury otoczenia (od -20 °C do +50 °C) z następującymi ograniczeniami:
- średnica nominalna od 800 mm do 3000 mm oraz
- maksymalna długość całkowita do 6-krotnej średnicy nominalnej;
- dla cieczy o maksymalnej gęstości do 1,1 kg/l oraz
- o ciśnieniu roboczym (Po) maksymalnym 150 kPa (1,5 bar(ciśnienie względne)) i minimalnym – 5 kPa (–50 mbar(ciśnienie względne)) oraz
- dla zbiorników dwupłaszczowych z podciśnieniowym systemem wykrywania wycieków, w którym lepkość kinematyczna nie przekracza 5 × 10-3 m2/s.
Rozróżnia się dwa typy zbiorników:
— typ S: jednopłaszczowe;
— typ D: dwupłaszczowe.
Zbiorniki zaprojektowane zgodnie z niniejsza normą mogą być przykrywane warstwą ziemi o grubości 1,5 m. Wykonuje się obliczenia, jeżeli poddane są obciążeniom pochodzącym od ruchu drogowego lub większej warstwy ziemi.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do zbiorników instalowanych w procesach przemysłowych lub w stacjach benzynowych, ani też do obciążeń i specjalnych środków niezbędnych w miejscach narażonych na ryzyko trzęsienia ziemi i/lub powodzi.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12285-3:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Zbiorniki stalowe wytwarzane fabrycznie -- Część 3: Poziome cylindryczne zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe do podziemnego magazynowania cieczy palnych i niepalnych zanieczyszczających wodę, służących do ogrzewania i chłodzenia budynków
Data publikacji 31-07-2019
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 12285-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12285-1:2003 - wersja angielska
ICS 23.020.10, 13.300