PN-EN 12150-1+A1:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej sprecyzowano tolerancje, płaskość, wykończenie obrzeży, siatkę spękań oraz fizyczne i mechaniczne właściwości monolitycznego płaskiego termicznie hartowanego bezpiecznego szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego do stosowania w budownictwie.
Informacje dotyczące giętego termicznie hartowanego bezpiecznego szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego podano w Załączniku A, lecz wyrób ten nie jest przedmiotem niniejszej Normy Europejskiej.
Inne wymagania, nie sprecyzowane w niniejszej Normie Europejskiej, mogą odnosić się do termicznie hartowanego bezpiecznego szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego wchodzącego w skład zestawów, np. szkła warstwowego lub izolacyjnych szyb zespolonych, albo poddanego dodatkowej obróbce, np. powlekaniu. Dodatkowe wymagania sprecyzowano w odpowiednich normach dotyczących danego wyrobu. W tym przypadku termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe nie traci swoich właściwości dotyczących wytrzymałości na zginanie ani swojej wytrzymałości na różnice temperatur.
Szyby z obrobioną powierzchnią (np. piaskowane, trawione kwasem) po hartowaniu nie są przedmiotem niniejszej Normy Europejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12150-1+A1:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis
Data publikacji 24-06-2019
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 12150-1:2015+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12150-1:2015-11 - wersja angielska, PN-EN 12150-1:2015-11 - wersja polska, PN-EN 12150-1:2015-11/Ap1:2016-10 - wersja angielska
ICS 81.040.20