PN-EN 12138:2000 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie enzymatyczne zawartości kwasu D-jabłkowego -- Metoda spektrometryczna z NAD

Zakres

Przedstawiono enzymatyczną metodę oznaczania zawartości kwasu jabłkowego w sokach owocowych i warzywnych. Kwas D-jabłkowy (D-jabłczan) ulega utlenieniu z udziałem dinukleotydu Beta-nikotynoamido-adeninowego (NAD) do oksalooctanu podczas enzymatycznie katalizowanej reakcji z udziałem dehydrogenazy dekarboksylo-D-jabłczanowej (D-MDH). Powstały oksalooctan przechodzi następnie w pirogronian i kwas węglowy. Ilość utworzonego NADH mierzona wzrostem absorbancji roztworu w ultrafiolecie jest równoważna do ilości obecnego w roztworze D-jabłczanu. Podano również sposób przygotowania próbek zawierających duże ilości kwasu winowego. Obliczanie stężenia kwasu izocytrynowego oparto na prawie Beera-Lamberta. Podano również szczegółowe dane dotyczące badań międzylaboratoryjnych precyzji, powtarzalności i odtwarzalności metody

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12138:2000 - wersja polska
Tytuł Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie enzymatyczne zawartości kwasu D-jabłkowego -- Metoda spektrometryczna z NAD
Data publikacji 27-11-2000
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza EN 12138:1997 [IDT]
ICS 67.160.20