PN-EN 12021:2014-08 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Sprzęt do oddychania -- Sprężone gazy do aparatów oddechowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania jakościowe dla sprężonych gazów przeznaczonych do mieszania lub użycia w sprzęcie ochrony układu oddechowego oraz do zastosowań hiperbarycznych i hipobarycznych. Uwzględniono wykorzystanie sprężonych gazów zarówno w warunkach normalnego ciśnienia atmosferycznego, jak również w warunkach podwyższonego i obniżonego ciśnienia. Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do sprężonych gazów używanych do celów medycznych lub do zastosowań lotniczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12021:2014-08 - wersja polska
Tytuł Sprzęt do oddychania -- Sprężone gazy do aparatów oddechowych
Data publikacji 05-10-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 12021:2014 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 12021:2002 - wersja polska
ICS 13.340.30