PN-EN 1176-6+AC:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy urządzeń kołyszących, które są użytkowane jako wyposażenie placów zabaw dla dzieci, jak zdefiniowano w 3.1. Gdy kołysanie nie jest podstawową funkcją zabawy, można stosować, jeśli dotyczą, odpowiednie wymagania niniejszego dokumentu.
W niniejszym dokumencie podano dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące huśtawek-równoważni i urządzeń kołyszących przeznaczonych do stałej instalacji, do użytkowania przez dzieci.
Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie użytkownikowi ochrony przed możliwymi zagrożeniami podczas użytkowania.
UWAGA Wskazówki do oceny bezpieczeństwa innych form huśtawek-równoważni/urządzeń kołyszących podano w informacyjnym Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1176-6+AC:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
Data publikacji 05-03-2019
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 1176-6:2017+AC:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1176-6:2017-12 - wersja angielska
ICS 97.200.40