PN-EN 1176-5:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1176-5:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Wyposażenie placów zabaw -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli

Zakres

Ustalono dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące karuzeli o średnicy większej niż 0,5 m, przewidzianych do stałego zamocowania na wolnym powietrzu, przeznaczonych dla dzieci, stosowanych jako sprzęt placów zabaw jak zdefiniowano w 3.1 z wyjątkiem karuzeli napędzanych silnikiem, karuzeli wędrownych lub bębnów obrotowych. Podano 6 następujących terminów i definicji: karuzela, stanowisko, zasięg karuzeli, prześwit pionowy, h2, średnicy karuzeli, d, oś karuzeli

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1176-5:2001 - wersja polska
Tytuł Wyposażenie placów zabaw -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli
Data publikacji 23-04-2001
Data wycofania 11-07-2008
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 1176-5:1998 [IDT], EN 1176-5:1998/AC:1998 [IDT]
Zastępuje PN-N-97050-2:1996 - wersja polska
ICS 97.200.40
Zastąpiona przez PN-EN 1176-5:2008 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1176-5:2001/A1:2004P, PN-EN 1176-5:2001/A2:2005P, PN-EN 1176-5:2001/A2:2005E