PN-EN 1142:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości siarczanów

Zakres

Określono metodę oznaczania zawartości siarczanów w sokach owocowych i warzywnych, polegającą na wytrącaniu jonów siarczanowych obecnych w próbce i ważeniu osadu po spopieleniu. Ustalono sposób przygotowania próbki do badań. Opisano zasadę metody, procedurę analityczną, sposób obliczania i podawania wyników oraz sprawozdanie z badań. W załączniku A podano bibliografię dotyczącą metody, a w załączniku B - wyniki obliczeń statystycznych uzyskanych na podstawie badań międzylaboratoryjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1142:2001 - wersja polska
Tytuł Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości siarczanów
Data publikacji 20-09-2001
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza EN 1142:1994 [IDT]
ICS 67.160.20