PN-EN 1132:1999 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie pH

Zakres

Określono metodę oznaczania pH soków owocowych i warzywnych. Oznaczanie wykonywane jest potencjometrycznie. Ustalono sposób przygotowania próbki do badań oraz kalibracji pehametru z użyciem roztworów buforowych. Opisano zasadę metody, wykonania pomiaru i podawania wyników oraz protokół badania. W załącznikach, podano bibliografię dotyczącą metody (załącznik A) i wyniki obliczeń statystycznych uzyskanych na podstawie badań międzylaboratoryjnych (załącznik B)

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1132:1999 - wersja polska
Tytuł Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie pH
Data publikacji 23-09-1999
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza EN 1132:1994 [IDT]
Zastępuje PN-A-75101-06:1990 - wersja polska
ICS 67.160.20