PN-EN 1074-6:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 6: Hydranty

Zakres

Podano wymagania dotyczące hydrantów o wielkościach od DN 65 do DN 150 i dopuszczalnych ciśnieniach roboczych (PFA) do 16 bar, przeznaczonych do stosowania w naziemnych lub podziemnych systemach wodociągowych, przesyłających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Określono wymagania konstrukcyjne, wymagania eksploatacyjne, metodę oceny zgodności, znakowanie i pakowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1074-6:2009 - wersja angielska
Tytuł Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 6: Hydranty
Data publikacji 21-01-2009
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 1074-6:2008 [IDT]
Dyrektywa 97/23/EC
Zastępuje PN-EN 1074-6:2005 - wersja angielska
ICS 23.060.99