PN-EN 1074-6:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1074-6:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 6: Hydranty

Zakres

Określono wymagania dotyczące hydrantów o wielkościach od DN 65 do DN 150 i dopuszczalnych ciśnieniach roboczych (PFA) do 16 bar, przeznaczonych do stosowania w naziemnych lub podziemnych systemach wodociągowych, przesyłających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Ustalono wymagania konstrukcyjne, wymagania eksploatacyjne, metodę oceny zgodności, znakowanie i pakowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1074-6:2005 - wersja angielska
Tytuł Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 6: Hydranty
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 21-01-2009
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 1074-6:2004 [IDT]
Zastępuje PN-M-74092:1989 - wersja polska, PN-M-74091:1989 - wersja polska
ICS 23.060.99, 93.025
Zastąpiona przez PN-EN 1074-6:2009 - wersja angielska