PN-EN 10341:2006 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Blachy i taśmy elektrotechniczne ze stali niestopowej i stopowej walcowane na zimno dostarczane w stanie nie w pełni przetworzonym

Zakres

Podano wymagania ogólne, własności magnetyczne, charakterystyki geometryczne i tolerancje, własności technologiczne oraz procedurę badań blach i taśm elektrotechnicznych ze stali niestopowej i stopowej, walcowanych na zimno, o grubości nominalnej 0,50 mm i 0,65 mm, dostarczanych w stanie nie w pełni przetworzonym, to jest bez końcowej obróbki cieplnej. Dotyczy wyrobów przeznaczonych do budowy obwodów magnetycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10341:2006 - wersja niemiecka
Tytuł Blachy i taśmy elektrotechniczne ze stali niestopowej i stopowej walcowane na zimno dostarczane w stanie nie w pełni przetworzonym
Data publikacji 26-07-2006
Data wycofania 07-02-2008
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 10341:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10165:2000 - wersja polska, PN-EN 10126:2000 - wersja polska
ICS 77.140.50