PN-EN 10305-6:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 269,60  PLN Z VAT: 331,61  PLN
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne

Zakres

Podano warunki techniczne dostawy rur stalowych ze szwem ciągnionych na zimno o przekroju okrągłym stosowanych na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne. Rury charakteryzują się dotrzymaniem precyzyjnie określonych tolerancji wymiarów i określonej chropowatości powierzchni

* wymagane pola

Bez VAT: 269,60  PLN Z VAT: 331,61  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10305-6:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne
Data publikacji 15-10-2005
Data wycofania 12-01-2007
Liczba stron 221
Grupa cenowa XE
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10305-6:2005 [IDT]
ICS 77.140.75