PN-EN 10305-1:2010 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno

Zakres

Określono warunki techniczne dostawy rur stalowych bez szwu precyzyjnych ciągnionych na zimno o przekroju okrągłym z określoną średnicą zewnętrzną D < lub = 380 mm. Podano klasyfikację i oznaczenie, wymagania dotyczące składu chemicznego, własności mechanicznych i wymiarów, pobierania próbek oraz metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10305-1:2010 - wersja niemiecka
Tytuł Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno
Data publikacji 15-03-2010
Data wycofania 04-03-2011
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10305-1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10305-1:2005 - wersja polska
ICS 77.140.75