PN-EN 10292:2007 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

Określono wymagania dotyczące wyrobów płaskich powlekanych ogniowo w sposób ciągły cynkiem (Z), stopem cynk-żelazo (ZF), stopem cynk-aluminium (ZA), stopem aluminium-cynk (AZ) i stopem aluminium-krzem (AS) ze stali o podwyższonej granicy plastyczności, przeznaczonych do obróbki plastycznej na zimno, o grubości do 3 mm włącznie, jeżeli nie uzgodniono inaczej. Dotyczy taśm wszystkich szerokości, jak również ciętych z nich blach (szerokości >= 600 mm) i pasów (szerokości < 600 mm). Wyroby nadają się do zastosowań, w których decydujące znaczenie mają przydatność do obróbki plastycznej na zimno i odporność wyrobów na korozję przy określonej minimalnej granicy plastyczności

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10292:2007 - wersja niemiecka
Tytuł Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 23-07-2007
Data wycofania 23-07-2009
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 10292:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10292:2003/A2:2005 - wersja angielska, PN-EN 10292:2003 - wersja polska
ICS 77.140.50