PN-EN 10277-4:2008 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Wyroby stalowe o powierzchni jasnej -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Stale do nawęglania

Zakres

Podano gatunki oraz własności mechaniczne prętów stalowych o powierzchni jasnej w stanie ciągnionym, łuszczonym lub szlifowanym ze stali do nawęglania

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10277-4:2008 - wersja niemiecka
Tytuł Wyroby stalowe o powierzchni jasnej -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Stale do nawęglania
Data publikacji 30-04-2008
Data wycofania 11-08-2009
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych
Wprowadza EN 10277-4:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10277-4:2003 - wersja polska
ICS 77.140.60, 77.140.20