PN-EN 10268:2006 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Wyroby płaskie ze stali o podwyższonej granicy plastyczności walcowane na zimno do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyrobów płaskich niepowlekanych ze stali o podwyższonej granicy plastyczności walcowanych na zimno do obróbki plastycznej na zimno, o grubościach równych 3 mm lub mniejszych, dostarczanych w postaci blach, taśm, taśm ciętych wzdłużnie, taśm wąskich lub pasów uzyskanych z taśm ciętych wzdłużnie, taśm wąskich lub blach

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10268:2006 - wersja niemiecka
Tytuł Wyroby płaskie ze stali o podwyższonej granicy plastyczności walcowane na zimno do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 18-09-2006
Data wycofania 09-04-2008
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 10268:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10268:2001 - wersja polska
ICS 77.140.50