PN-EN 10225-3:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla stali konstrukcyjnych spawalnych, stosowanych do wytwarzania nieruchomych konstrukcji przybrzeżno-morskich z kształtowników zamkniętych bez szwu wykonanych na gorąco i kształtowników zamkniętych zgrzewanych prądem wysokiej częstotliwości.
Ograniczenia grubości podane w niniejszej normie są następujące:
-- dla kształtowników zamkniętych bez szwu do 65 mm włącznie;
-- dla kształtowników zamkniętych HFW do 25,4 mm włącznie.
Większe grubości mogą być uzgodnione, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych niniejszej Normy Europejskiej.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do stali na konstrukcje przybrzeżno-morskie, przeznaczone do działania w obszarze przybrzeżno-morskim, lecz nie do stali dostarczanych do wytwarzania rurociągów podmorskich, wież platform, wyposażenia technologicznego, orurowania technologicznego i innych urządzeń. Ma zastosowanie przede wszystkim w obszarze Morza Północnego, lecz może być też stosowana w innych obszarach, pod warunkiem należytego uwzględnienia miejscowych warunków, np. przewidywanej temperatury.
UWAGA Niniejszy dokument zawiera informacyjny Załącznik E dotyczący wstępnej kwalifikacji stali na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie w obszarach arktycznych.
Minimalne wartości granicy plastyczności do 770 MPa podano wraz z własnościami udarnościowymi w temperaturach do –40 °C.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejsza norma wraz z normami PN-EN 10225-1, PN-EN 10225-2 oraz PN-EN 10225-4 zastępuje PN-EN 10225:2011.
Numer normy PN-EN 10225-3:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco
Data publikacji 25-07-2019
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10225-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10225:2011 - wersja polska
ICS 77.140.10