PN-EN 10217-6:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10217-6:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej

Zakres

Określono warunki techniczne dostawy rur spawanych łukiem krytym o przekroju okrągłym, z wymaganymi własnościami w temperaturze obniżonej wykonanych ze stali niestopowych. Określono wymagania, pobieranie próbek oraz metody badań. Podano niezbędne informacje dotyczące zamawiania oraz wymagania dodatkowe z których może skorzystać zamawiający

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-10-2019 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 10217-6:2004 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej
Data publikacji 07-09-2004
Data wycofania 13-06-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10217-6:2002 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10217-6:2002 - wersja angielska
ICS 23.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 10217-6:2019-06 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 10217-6:2004/A1:2005E, PN-EN 10217-6:2004/A1:2006P