PN-EN 10217-5:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10217-5:2004 - wersja polska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych łukiem krytym z wymaganymi własnościami w temperaturach podwyższonych

Zakres

Podano warunki techniczne dostawy dla dwóch klas jakości rur spawanych łukiem krytym o przekroju okrągłym wykonanych ze stali niestopowej i stopowej z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej. Podano niezbędne informacje dotyczące zamawiania oraz wymagania dodatkowe z których może skorzystać zamawiający. Określono wymagania, badania, pobieranie próbek oraz metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10217-5:2002 - wersja angielska
Tytuł Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych łukiem krytym z wymaganymi własnościami w temperaturach podwyższonych
Data publikacji 15-02-2003
Data wycofania 03-09-2004
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10217-5:2002 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
ICS 77.140.75, 23.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 10217-5:2004 - wersja polska