PN-EN 10217-4:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy w dwóch kategoriach badań rur elektrycznie zgrzewanych o przekroju okrągłym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej, wykonanych ze stali niestopowych jakościowych.
UWAGA 1 Niniejsze gatunki rur mają na celu utrzymanie zasadniczych wymagań Dyrektywy UE 2014/68 /UE w odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej, obejmujące wszystkie kategorie jakie określono w artykule 13 niniejszej dyrektywy.
UWAGA 2 Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU), domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/EU ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy Urządzenia ciśnieniowe są spełnione przez projektanta lub wytwórcę urządzeń ciśnieniowych, z uwzględnieniem kolejnych procesów wytwarzania, które mogą mieć wpływ na własności materiałów podstawowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10217-4:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej
Data publikacji 11-06-2019
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10217-4:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10217-4:2004 - wersja polska, PN-EN 10217-4:2004/A1:2006 - wersja polska
ICS 77.140.75, 23.040.10