PN-EN 10217-2:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10217-2:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

Zakres

Określono warunki techniczne dostawy rur elektrycznie zgrzewanych o przekroju okrągłym wykonanych ze stali niestopowej i stopowej z wymaganymi własnościami w temperaturach podwyższonych. Określono wymagania, pobieranie próbek oraz metody badań. Podano niezbędne informacje dotyczące zamawiania oraz wymagania dodatkowe z których może skorzystać zamawiający

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-10-2019 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 10217-2:2004 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
Data publikacji 10-09-2004
Data wycofania 30-05-2019
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10217-2:2002 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10217-2:2002 - wersja angielska
ICS 23.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 10217-2:2019-05 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 10217-2:2004/A1:2005E, PN-EN 10217-2:2004/A1:2006P