PN-EN 10216-5:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję

Zakres

Podano warunki techniczne dostawy w dwóch kategoriach badań dla rur bez szwu o przekroju okrągłym, wykonanych ze stali austenitycznych (włączając stale żarowytrzymałe) i austenityczno-ferrytycznych odpornych na korozję, przeznaczonych do zastosowań ciśnieniowych w temperaturze otoczenia, temperaturze obniżonej i temperaturze podwyższone

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10216-5:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 03-03-2006
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10216-5:2004 [IDT]
ICS 23.040.10