PN-EN 10216-2+A2:2007 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

Zakres

Podano warunki techniczne dostawy w dwóch kategoriach badań dla rur bez szwu o przekroju okrągłym wykonanych ze stali niestopowej i stopowej z wymaganymi własnościami w temperaturze podwyższonej. Określono wymagania, pobieranie próbek oraz metody badań. Podano niezbędne informacje dotyczące zamawiania oraz wymagania dodatkowe z których może skorzystać zamawiający

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10216-2+A2:2007 - wersja niemiecka
Tytuł Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
Data publikacji 20-09-2007
Data wycofania 09-01-2009
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10216-2:2002+A2:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10216-2:2004/A1:2004 - wersja polska, PN-EN 10216-2:2004 - wersja polska
ICS 77.140.75, 23.040.10