PN-EN 10177:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Stale -- Oznaczanie zawartości wapnia -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) do oznaczania zawartości wapnia w stalach niestopowych i niskostopowych. Metoda ma zastosowanie dla zawartości wapnia od 4 μg/g do 120 μg/g. Metodę można dostosować do wyższej zawartości wapnia poprzez zmianę próbki analitycznej lub procesu rozcieńczania, o ile kryteria w 6.2.2 i 6.2.3 są nadal spełnione

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10177:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Stale -- Oznaczanie zawartości wapnia -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
Data publikacji 30-07-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza EN 10177:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10177:1999 - wersja polska
ICS 77.040.30