PN-EN 10164:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

Określono własności na wskroś grubości i związane z tym metody badań stalowych wyrobów płaskich i kształtowników. Może być stosowana jako norma dodatkowa w stosunku do wszystkich norm na wyroby płaskie i kształtowniki ze stali uspokojonych, z wyłączeniem stali odpornych na korozję. Dotyczy wyrobów o grubości od 15 mm do 400 mm włącznie, ze stali o wymaganej minimalnej górnej wyraźnej granicy plastyczności ReH lub umownej granicy plastyczności Rp0,2 <= 960 MPa, od których wymaga się podwyższonych własności na wskroś grubości

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10164:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 21-03-2007
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10164:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10164:1999 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.70