PN-EN 10163-3:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 3: Kształtowniki

Zakres

Podano wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie kształtowników w odniesieniu do wszystkich powierzchni z wyjątkiem krawędzi

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10163-3:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 3: Kształtowniki
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 06-12-2006
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 146, Kształtowników Stalowych
Wprowadza EN 10163-3:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10163-3:1999 - wersja polska
ICS 77.140.70, 77.140.10