PN-EN 10136:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Stale i żeliwa -- Oznaczanie zawartości niklu -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) do oznaczania zawartości niklu w stalach i żeliwach. Metoda ma zastosowanie dla zawartości niklu od 0,004 % (procent wagowy) do 2,0 % (procent wagowy). Metodę można dostosować do niższej lub wyższej zawartości niklu poprzez zmianę próbki analitycznej lub procesu rozcieńczania, o ile kryteria w 6.2.2 i 6.2.3 są nadal spełnione

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10136:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Stale i żeliwa -- Oznaczanie zawartości niklu -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
Data publikacji 22-07-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza EN 10136:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10136:1999 - wersja polska
ICS 77.040.30