PN-EN 10131:2006 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Wyroby płaskie ze stali niskowęglowej i stali o podwyższonej granicy plastyczności walcowane na zimno niepowlekane i powlekane elektrolitycznie powłoką cynkową lub cynkowo-niklową do obróbki plastycznej na zimno -- Tolerancje wymiarów i kształtu

Zakres

Podano tolerancje wymiarów i kształtu wyrobów płaskich ze stali niskowęglowej i stali o podwyższonej granicy plastyczności walcowanych na zimno niepowlekanych i powlekanych elektrolitycznie powłoką cynkową lub cynkowo-niklową do obróbki plastycznej na zimno, o minimalnej grubości 0,35 mm i, jeżeli nie określono inaczej przy zamawianiu, mniejszej lub równej 3 mm, dostarczanych w postaci blach, taśm, taśm ciętych wzdłużnie lub pasów uzyskanych z taśm ciętych wzdłużnie lub blach

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10131:2006 - wersja niemiecka
Tytuł Wyroby płaskie ze stali niskowęglowej i stali o podwyższonej granicy plastyczności walcowane na zimno niepowlekane i powlekane elektrolitycznie powłoką cynkową lub cynkowo-niklową do obróbki plastycznej na zimno -- Tolerancje wymiarów i kształtu
Data publikacji 18-09-2006
Data wycofania 09-04-2008
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 10131:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10131:1998/Ap1:2003 - wersja polska, PN-EN 10131:1998 - wersja polska
ICS 77.140.50