PN-EN 10130:2007 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyrobów płaskich walcowanych na zimno ze stali niskowęglowych do obróbki plastycznej na zimno, niepowlekanych, o szerokościach walcowania równych lub większych niż 600 mm, o grubości minimalnej 0,35 mm i - jeżeli nie uzgodniono inaczej przy zapytaniu ofertowym i zamawianiu - grubości równej lub mniejszej niż 3 mm, dostarczanych w postaci blach, taśm, taśm ciętych wzdłużnie lub pasów uzyskanych z taśm ciętych wzdłużnie lub blach

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10130:2007 - wersja niemiecka
Tytuł Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 27-03-2007
Data wycofania 27-01-2009
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 10130:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10130:1999/Ap1:2003 - wersja polska, PN-EN 10130+A1:1999 - wersja polska
ICS 77.140.50