PN-EN 10083-1:2006 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Stale do ulepszania cieplnego -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy

Zakres

Podano warunki techniczne dostawy półwyrobów wykonanych na gorąco (np. kęsisk kwadratowych, kęsów, kęsisk płaskich), prętów, walcówki, blach uniwersalnych, walcowanych na gorąco blach cienkich i blach grubych oraz taśm i odkuwek wytworzonych ze stali niestopowych do ulepszania cieplnego hartowanych izotermicznie, stali stopowych do ulepszania cieplnego hartowanych izotermicznie, stali niestopowych hartowanych płomieniowo i indukcyjnie i stali stopowych hartowanych płomieniowo i indukcyjnie, dostarczanych w różnych stanach obróbki cieplnej i różnym stanie powierzchni

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10083-1:2006 - wersja niemiecka
Tytuł Stale do ulepszania cieplnego -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy
Data publikacji 02-11-2006
Data wycofania 15-04-2008
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10083-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10083-1:1999/Ap1:2003 - wersja polska, PN-EN 10083-1+A1:1999 - wersja polska
ICS 77.140.10