PN-EN 1005-4+A1:2009 - wersja niemiecka

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 4: Ocena pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny

Zakres

Podano wytyczne projektowania maszyn i ich części z uwzględnieniem oceny i zmniejszenia ryzyka dla zdrowia spowodowanego pozycją i ruchami związanymi z obsługą maszyny - podczas montowania, instalacji, obsługi, regulacji, konserwacji, czyszczenia, naprawy, transportu i demontażu. Określono wymagania dotyczące pozycji i ruchów niewymagających użycia siły zewnętrznej lub użycia siły minimalnej. Dodano Załącznik informacyjny ZB, w którym podano powiązania normy z Dyrektywą UE 2006/42/E

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1005-4+A1:2009 - wersja niemiecka
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 4: Ocena pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny
Data publikacji 25-03-2009
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN 1005-4:2005+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1005-4:2005 - wersja angielska
ICS 13.110, 13.180