PN-EN 10025-4:2007 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym

Zakres

Podano wymagania dotyczące walcowanych na gorąco wyrobów długich i wyrobów płaskich ze spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych w stanie po walcowaniu termomechanicznym, o grubości <= 120 mm w przypadku wyrobów płaskich oraz grubości <= 150 w przypadku wyrobów długich. Podane stale są przeznaczone na szczególnie obciążone elementy konstrukcji spawanych takich jak mosty, wrota śluz, zbiorniki magazynowe, zbiorniki na wodę itd., użytkowane w temperaturze otoczenia i niskich temperaturach

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10025-4:2007 - wersja polska
Tytuł Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym
Data publikacji 05-04-2007
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10025-4:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10025-4:2005 - wersja angielska
ICS 77.140.50, 77.140.10