PN-EN 10025-4:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu termomechanicznym

Zakres

Podano wymagania dotyczące walcowanych na gorąco wyrobów długich i wyrobów płaskich ze stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych w stanie po walcowaniu termomechanicznym, o grubości <= 120 mm w przypadku wyrobów płaskich oraz grubości <= 150 w przypadku wyrobów długich. Podane stale są szczególnie przeznaczone na bardzo obciążone elementy konstrukcji spawanych takich jak mosty, śluzy, zbiorniki zasobnikowe, zbiorniki zasilające w wodę itd., pracujące temperaturze otoczenia i niskich temperaturach

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10025-4:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu termomechanicznym
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 05-04-2007
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10025-4:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10113-1:1997 - wersja polska, PN-EN 10113-3:1998 - wersja polska, PN-EN 10113-1:1997/Ap1:2003 - wersja polska
ICS 77.140.60, 77.140.10