PN-E-90550-9:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 22.9 S2:2004 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V -- Część 9: Przewody jednożyłowe, bez powłoki, do układania na stałe, o małej emisji dymu i gazów korozyjnych podczas palenia

Zakres

Podano wymagania dotyczące jednożyłowych przewodów z żyłami jedno- lub wielodrutowymi, o izolacji wydzielającej podczas palenia małe ilości dymów i gazów korozyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-90550-9:2001 - wersja polska
Tytuł Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V -- Część 9: Przewody jednożyłowe, bez powłoki, do układania na stałe, o małej emisji dymu i gazów korozyjnych podczas palenia
Data publikacji 09-11-2001
Data wycofania 18-10-2004
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza HD 22.9 S2:1995/A1:1999 [IDT], HD 22.9 S2:1995 [IDT]
ICS 29.060.20
Zastąpiona przez PN-HD 22.9 S2:2004 - wersja polska