PN-E-90550-4:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 22.4 S4:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V -- Część 4: Sznury i przewody do odbiorników ruchomych i przenośnych

Zakres

Opisano wymagania dotyczące przewodów izolowanych gumą etylenowo-propylenową w oplocie oraz przewody o izolacji i powłoce z tego samego materiału lub w powłoce z gumy polichloroprenowej albo z gumy o równorzędnych właściwościach

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-90550-4:2001 - wersja polska
Tytuł Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V -- Część 4: Sznury i przewody do odbiorników ruchomych i przenośnych
Data publikacji 09-11-2001
Data wycofania 15-05-2005
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza HD 22.4 S3:1995/A1:1999 [IDT], HD 22.4 S3:1995 [IDT], IEC 60245-4:1994 [MOD]
ICS 29.060.20
Zastąpiona przez PN-HD 22.4 S4:2005 - wersja angielska