PN-E-90500-9:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 21.9 S2:2004 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V -- Przewody jednożyłowe, bez powłoki, do instalacji w niskich temperaturach

Zakres

Opisano wymagania dotyczące przewodów izolowanych bez powłok z żyłami sztywnymi jedno- lub wielodrutowymi na napięcie do 600/1000 V w przypadku instalowania ich pod osłoną mechaniczną, na przykład wewnątrz aparatów rozdzielczych i sterowniczych

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-90500-9:2001 - wersja polska
Tytuł Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V -- Przewody jednożyłowe, bez powłoki, do instalacji w niskich temperaturach
Data publikacji 27-03-2001
Data wycofania 04-11-2004
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza HD 21.9 S2:1995 [IDT], HD 21.9 S2:1995/A1:1999 [IDT]
ICS 29.060.20
Zastąpiona przez PN-HD 21.9 S2:2004 - wersja polska