PN-E-08350-14:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji

Zakres

Określono wytyczne stosowania instalacji przeznaczonej do wykrywania pożaru i alarmowania w obiektach i wokół obiektów. Podano wskazówki w zakresie opracowywania założeń (planowania), projektowania, zakładania, odbioru, użytkowania i konserwacji tych instalacji. Określono wymagane kwalifikacje, odpowiedzialność oraz niezbędną dokumentację przy realizacji poszczególnych etapów zakładania i eksploatacji instalacji oraz wzajemne relacje pomiędzy wykonawcami tych etapów

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-08350-14:2002 - wersja polska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji
Data publikacji 06-12-2002
Data wycofania 25-04-2006
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
ICS 13.220.20, 13.320