PN-E-08212-04:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-80:2001 - wersja polska

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN
Elektryczne przyrządy powszechnego użytku -- Wentylatory -- Postanowienia uzupełniające

Zakres

Przedmiotem arkusza normy są postanowienia uzupełniające w zakresie wymagań i badań wentylatorów (wg ark. 01 p. 1.1), które nie zostały podane w poprzednich arkuszach normy, a są niezbędne przy ocenie wentylatorów, jak również przepisy odbioru i program badań pełnych i niepełnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-08212-04:1985 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy powszechnego użytku -- Wentylatory -- Postanowienia uzupełniające
Data publikacji 23-12-1985
Data wycofania 11-09-2001
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Zastępuje PN-E-77204:1976 - wersja polska
ICS 23.120
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-80:2001 - wersja polska