PN-E-08203-04:1983 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-10:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Elektryczne przyrządy powszechnego użytku -- Froterki -- Wymagania i badania uzupełniające

Zakres

Przedmiotem arkusza normy są wymagania i badania, które nie zostały podane w poprzednich arkuszach normy, a są niezbędne przy ocenie froterek oraz przepisy odbioru i program badań pełnych i niepełnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-08203-04:1983 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy powszechnego użytku -- Froterki -- Wymagania i badania uzupełniające
Data publikacji 12-09-1983
Data wycofania 16-08-2002
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
ICS 97.080
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-10:2002 - wersja angielska