PN-E-08203-01:1983 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-10:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Elektryczne przyrządy powszechnego użytku -- Froterki -- Bezpieczeństwo użytkowania

Zakres

Przedmiotem arkusza normy są wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badań froterek z napędem elektrycznym przeznaczonych do użytkowania w gospodarstwach domowych lub podobnych warunkach.
Arkusz normy dotyczy również froterek z pochłaniaczami kurzu, nie dotyczy natomiast froterek wyposażonych w urządzenie do nanoszenia pasty lub środków myjących.

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-08203-01:1983 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy powszechnego użytku -- Froterki -- Bezpieczeństwo użytkowania
Data publikacji 30-06-1983
Data wycofania 16-08-2002
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Zastępuje PN-E-77203:1976 - wersja polska
ICS 13.120, 97.080
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-10:2002 - wersja angielska