PN-E-06755-1:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Rodzaje i programy badań -- Postanowienia ogólne

Zakres

Podano ogólne wytyczne dotyczące maszyn elektrycznych wirujących w zakresie rodzajów i programów badań oraz badania takie, jak np.: pomiar rezystancji izolacji, próbę wytrzymałości napięciowej, izolacji zwojów i postanowienia w zakresie liczności próbki, ogólnych warunków wykonywania prób, oceny wyników badań itp

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-06755-1:2001 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Rodzaje i programy badań -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 27-03-2001
Data wycofania 21-09-2009
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
ICS 29.160.01