PN-E-05009-702:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-7-702:1999 - wersja polska

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Baseny pływackie (niecki basenowe)

Zakres

Norma dotyczy basenów pływackich i basenów do moczenia nóg (brodzików) oraz otaczających je przestrzeni, w których niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym jest zwiększone z powodu zmniejszenia rezystancji ciała ludzkiego i jego stykania z potencjałem ziemi

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-05009-702:1991 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Baseny pływackie (niecki basenowe)
Data publikacji 14-11-1991
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
ICS 91.140.50, 97.220.10
Zastąpiona przez PN-IEC 60364-7-702:1999 - wersja polska