PN-E-05009-51:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-5-51:2000 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia wspólne

Zakres

Określono ogólne zasady doboru urządzeń i ich montażu ze względu na spełnienie wymagań ochrony przeciwporażeniowej i prawidłowego ich działania zgodnie z przeznaczeniem w zależności od przewidywanych zewnętrznych wpływów środowiskowych. Podano w formie tablicy zestawienie wymaganych cech charakterystycznych urządzeń i ich montażu ze względu na warunki środowiskowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-05009-51:1993 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia wspólne
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-IEC 60364-5-51:2000 - wersja polska