PN-E-05009-46:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-46:1999 - wersja polska

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Odłączanie i łączenie

Zakres

Omówiono niesamoczynne urządzenia odłączające i łączące, sterowane lokalnie lub zdalnie, które zapobiegają lub usuwają zagrożenia związane z instalacjami elektrycznymi, a także maszynami lub innymi urządzeniami zasiłanymi energią elektryczną

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-05009-46:1993 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Odłączanie i łączenie
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
ICS 29.120.50, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-46:1999 - wersja polska