PN-E-05009-42:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-42:1999 - wersja polska

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Zakres

Określono sposoby zabezpieczenia osób, urządzeń stałych i materiałów trwale zamocowanych w pobliżu urządzeń elektrycznych, przed szkodliwymi skutkami nagrzewania i/lub promieniowania cieplnego, wywołanego przez te urządzenia elektryczne, w szczególności przed: spaleniem lub zniszczeniem materiałów, oparzeniem, zakłóceniem bezpiecznego działania zainstalowanych urządzeń elektrycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-05009-42:1991 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
Data publikacji 14-11-1991
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
ICS 29.120.50, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-42:1999 - wersja polska