PN-E-05009-41:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-41:2000 - wersja polska

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przeciwporażeniowa

Zakres

Podano tematy określone w następujących rozdziałach: 411: równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim (równoczesna ochrona podstawowa i dodatkowa), 412: ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa), 413: ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa).

* wymagane pola

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-05009-41:1992 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przeciwporażeniowa
Data publikacji 19-03-1992
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
ICS 13.260, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-41:2000 - wersja polska